<november 2019>
mdwdvzz
010203
04 05 06 07 08 0910
11 12 13 14 15 1617
18 19 2021222324
25 26 27 28 29 30

FC de Rakt 7 - VCO 2 2-0
FC de Rakt JO13-1G - Festilen... 0-2
FC de Rakt JO17-1 - Nooit Ge... 1-0
Volkel 8 - FC de Rakt 7 3-2
FC de Rakt Veteranen - DAW Vete... 0-1
WEC JO17... - FC de Rakt JO17-1 2-0
Rhode/Va... - FC de Rakt JO13-1G 7-1
FC de Rakt 7 - Festilen... 0-2
FC de Rakt 6 - Schijnde... 2-5
FC de Rakt 1 - Odiliape... 4-1

1VOG
FC De Rakt.nl > Clubinfo > VOG
VOG

Invoering VOG; Verklaring Omtrent Gedrag

Het bestuur van FC de Rakt heeft besloten dat in de toekomst alle vrijwilligers die direct met jeugd werken een VOG dienen in te leveren. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Wij vinden dat FC de Rakt als vereniging , een voortrekkersrol moet vervullen op tal van gebieden en daar hoort zeker de VOG bij. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de vereniging kan uitoefenen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) eigenlijk?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval bijvoorbeeld training geven bij een jeugdteam. Het gaat dus om vrijwilligers die direct contact hebben met onze jeugdleden. De VOG wordt alleen voor dit specifieke doel aangevraagd. Daarnaast is de VOG ook alleen geldig voor uw functie bij FC de Rakt. Dus als iemand om andere reden en bij justitie bekend is -verkeersboetes, (kleine) misdrijven, witwassen enz. enz. - en daarvoor een veroordeling of taakstraf heeft gehad, dan speelt dat geen rol in het afgeven van de VOG voor het doel om met kinderen te mogen werken. Dat heeft er ook immers niets mee te maken en dat wordt dan ook niet vermeld of gemeld.

Voor wie wordt een VOG aangevraagd?

De VOG wordt aangevraagd voor alle Train(st)ers en Leid(st)ers die actief zijn bij de jeugd. Ook de jeugdige trainers, leiders en stagiaires die actief zijn bij een jeugdteam en 16 jaar of ouder zijn moeten een VOG aanvragen. Daarnaast zullen ook de vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van Jeugdactiviteiten bij FC de Rakt, bv ouder- en toernooicommissie, een VOG moeten aanvragen.

Wat zijn de kosten van de VOG?

Vanaf 1 januari 2015 is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de (jeugd)sport gratis.

Wanneer gaat de invoering VOG van start?

We gaan per direct van start en bij aanvang van het seizoen 2015 - 2016 moet elke vrijwilliger die behoort tot de bovenvermelde doelgroep een VOG hebben ingeleverd. Uiterste inleverdatum is 1 juni 2015.

Hoe wordt de VOG aangevraagd en wat moet u doen?

Behoor je tot de vermelde doelgroep dan verwachten we een email naar het volgende mailadres: vog@fcderakt.nl In de mail vermeld je : Naam, Voorletters, BSN (Burger Service Nummer), Geboortedatum en je mailadres.

Geldigheidsduur.

De VOG is een momentopname, FC de Rakt heeft bepaald dat er na een termijn van 5 jaar weer een nieuwe VOG aangevraagd moet worden.

Inleveren van de ontvangen VOG bij FC de Rakt.

Het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag) onderzoekt de aanvraag, waarbij alleen gekeken wordt naar het doel waarvoor de aanvraag is ingediend. In dit geval de omgang met minderjarigen. Na goedkeuring ontvangt u de VOG per post. Het origineel levert u dan in bij FC de Rakt Aalstweg 7 t.a.v. Hans van de Wetering.

Mocht u meer informatie willen over de VOG of procedure kunt u de website van NOC*NSF raadplegen: www.nocnsf.NL/vog of contact opnemen met de commissie VOG FC de Rakt:

Hans van de Wetering vog@fcderakt.nl tel.: 06 27827520

Peter van Kessel tel.: 06 29349794