<january 2020>
mdwdvzz
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 1112
13 14 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 31

FC de Rakt 1 - VOW 1 3-1
FC de Rakt 1 - NLC03 1 1-1
FC de Rakt JO17-1 - Margriet... 2-1
FC de Rakt 7 - SES 5 1-2
FC de Rakt 1 - MVC 1 4-0
FC de Rakt JO13-1G - Margriet... 0-16
FC de Rakt JO15-1 - Cito JO1... 5-2
FC de Rakt 1 - Boerdonk... 3-0
FC Uden 7 - FC de Rakt 7 7-2
Venhorst... - FC de Rakt Veteranen 2-3

FC De Rakt.nl > Leden > Gedragsregels
Gedragsregels

FC de Rakt heeft binnen de club gedragsregels ingevoerd. Alle leden hebben een exemplaar van deze regels ontvangen en getekend. Nieuwe leden ontvangen deze bij hun inschrijving en zijn verplicht om deze te tekenen wanneer zij lid van onze vereniging willen worden.

De gedragsregels luiden als volgt:

Voetballen is voor mij een hobby en dat wil ik graag zo houden.

Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Dit geldt ook voor mijn familieleden en kennissen. Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen, mij aan de volgende afspraken te houden:

 • Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles;
 • Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, (assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark;
 • Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: trainen, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.;
 • Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet;
 • Ik zal mij houden aan het rookverbod;
 • Ik zal mij houden aan het alcoholverbod voor en tijdens een wedstrijd en buiten de omheining;
 • Ik weet dat zowel drugsgebruik, -bezit als -verhandeling daarvan niet zijn toegestaan;
 • Ik zal zuinig zijn op de door de vereniging ter beschikking gestelde kleding en materialen;
 • Ik weet dat FC de Rakt meer dan voetbal alleen is en probeer de club zoveel mogelijk te ondersteunen, o.a. door bardienst te draaien;
 • Na afloop van het seizoen c.q. einde lidmaatschap zal ik al de ter beschikking gestelde kleding/spullen in goede staat bij de leider of coördinator van de betreffende commissie weer inleveren. Doe ik dat niet dan weet ik dat de vereniging bij mij de nieuwwaarde in rekening kan brengen;
 • Ik ga er tevens mee akkoord dat indien ik in gebreke blijf bij betaling van contributie of andere vorderingen die de vereniging heeft, de door de vereniging te maken kosten bij mij in rekening worden gebracht;
 • Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Ik accepteer dan ook dat ik word aangesproken op mijn gedrag als blijkt, dat ik mij op een of andere manier niet houd aan de gemaakte afspraken;
 • Indien ik aan één van de gemaakte afspraken niet voldoe, kan de vereniging tot royering of opzegging van het lidmaatschap overgaan;
 • Ik ben bereid om de verplichtingen welke bij het lidmaatschap horen, uit te voeren.

Daarnaast is het bij FC de Rakt zo dat het clubhuis de huiskamer van onze vereniging is. Hier kunnen we ons voor/na trainingen en wedstrijden ontspannen. Gebruik het clubhuis op een nette manier. Houd je daarom aan het onderstaande:

 • Ruim je eigen rommel op;
 • Loop in het clubhuis niet op voetbalschoenen;
 • Zit op de daarvoor bedoelde stoelen, niet op de tafels;
 • Ga zorgvuldig om met de eigendommen van FC de Rakt en andere verenigingen.

ALCOHOL

FC de Rakt is van mening dat er op een verantwoorde wijze met alcohol moet worden omgegaan. Voor een verantwoord alcoholgebruik hebben wij de volgende regels opgesteld:

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis aan de Aalstweg of elders op het terrein van “Sportpark Moleneind";
 • Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras;
 • FC de Rakt wil voorkomen dat bezoekers van de vereniging met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. Daarnaast is het beleid dat bij bovenmatig gebruik er niet wordt geschonken;
 • FC de Rakt is voorstander van gematigd alcoholgebruik en beveelt het gebruik van alcoholvrije drank van harte bij u aan;
 • Alcoholgebruik is op “Sportpark Moleneind” niet toegestaan voor mensen onder de 18 jaar.

DRUGS

FC de Rakt heeft een zero-tolerance beleid m.b.t. drugsgebruik op het sportpark. Wordt er drugsgebruik geconstateerd op het park of wordt iemand onder invloed van drugs op het sportpark aangetroffen dan zal het betreffende lid direct geroyeerd worden en zullen eventueel andere passende maatregelen volgen.

WANGEDRAG

Regelgeving rondom het voetbalveld of clubhuis voor onreglementaire handelingen die (door de scheidsrechter onbestraft zijn gebleven maar wel) zijn waargenomen.

Deze regels gelden te allen tijden voor alle FC de Rakt leden, dus voor actieve spelers, maar ook voor leiders, ouders, publiek en overige personen die lid zijn van FC de Rakt.

Onreglementaire handelingen zoals hieronder beschreven worden doorgegeven aan de instanties die daarvoor bedoeld zijn (jeugdbestuur en het bestuur voor jeugdleden, het bestuur voor seniorenleden en overige personen). Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor het uitspreken van straffen. Het bestuur kan hiervoor andere personen inschakelen om de straf door te laten geven. Het bestuur kan van onderstaande straffen afzien of een mildere straf toekennen wanneer er sprake is van verzachtende omstandigheden. De beoordeling van verzachtende omstandigheden ligt bij het bestuur. Hier kan niet over gecorrespondeerd worden.

Tijdelijke strafmaat:

  a) Schelden of beledigende opmerkingen:
 • Één duel schorsing;
 • In het geval van junioren: informeren van de ouders van de straf.
  b) Voor een grove tackle:
 • Twee duels schorsing;
 • In het geval van junioren: informeren van de ouders van de straf.
  c) Voor natrappen:
 • Drie duels schorsing;
 • Uitgesloten voor trainingen en aanwezigheid hierbij vanaf het moment van de onreglementaire handeling t/m de laatste wedstrijd van schorsing;
 • In geval van junioren: informeren van de ouders middels een gesprek.
  d) Voor spugen en haren trekken:
 • Vier duels schorsing;
 • Uitgesloten voor trainingen en aanwezigheid hierbij vanaf het moment van de onreglementaire handeling t/m de laatste wedstrijd van schorsing;
 • In geval van junioren: informeren van de ouders middels een gesprek.
  e) Voor slaande bewegingen en kopstoten:
 • Zes duels schorsing;
 • Uitgesloten voor trainingen en aanwezigheid hierbij vanaf het moment van de onreglementaire handeling t/m de laatste wedstrijd van schorsing;
 • In geval van junioren: informeren van de ouders middels een gesprek.
  f) Voor mondelinge, schriftelijke of fysieke bedreigingen:
 • Opzegging van het lidmaatschap van FC de Rakt. Opzeggingen van het lidmaatschap zijn conform artikel 7.1c en 7.5a van de statuten.

Definitieve strafmaat:

 • Indien onreglementaire handelingen -a-b- 3 keer binnen 1 seizoen plaatsvinden, wordt lidmaatschap van het betreffende lid opgezegd;
 • Indien onreglementaire handelingen –c-d-e- 2 keer binnen 1 seizoen plaatsvinden, wordt het lidmaatschap opgezegd;
 • Indien onreglementaire handeling –f- 1 keer binnen een seizoen plaatsvindt, wordt het lidmaatschap opgezegd.

Indien handelingen verspreid over meerdere seizoenen plaatsvinden, is het ter discretie van het bestuur of er een definitieve strafmaat volgt. Opzeggingen van het lidmaatschap zijn conform artikel 7.1c en 7.5a van de statuten.